VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Bestyrelse

Formand
Carsten Meller
meller@meller.dk
2943 4583

Næstformand
Irvin Christensen
irvin@christensen.mail.dk
2311 5121

Kasserer
Poul Henning Holmgaard
ph@torsted.net
4042 3208

Ole Stampe
olekstampe@gmail.com
4026 8250

Else Trabjerg
else.trabjerg@vest.rm.dk
6174 9142

Palle Pedersen
pallesofus@privat.dk

Anne-Marie Meller
am@meller.dk