VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Cykelruter – Vi cykler i VestRum

Kortet viser med gult en cykelrute, der kommer hele VestRum rundt. Ruten er cirka 80 kilometer. Den lilla markering viser alternative og kortere ruter.