Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Generalforsamling – Bevægelseshus i Hee

Foreningen for Fremtidens
Bevægelseshus i Hee

Tirsdag den 19. marts, kl. 19.00
i Fællesbygningen i Camping & Familiepark West, Hovervej 56, Hee.

Alle interesserede er velkomne. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Michael Nielsen
Formand for Foreningen
Fremtidens Bevægelseshus
3016 3010