Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Hover Jagtforening

Hover jagtforening

Vi er for alle med interesse for jagt og natur og har eksisteret siden 1948.
Vi blev tilknyttet Danmarks jægerforbund i 1991 og som medlem, får man bl.a. jagtbladet Jægeren.
Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilknytning til Danmarks Jægerforbunds formål.

Foreningen råder ikke over eget jagtområde, men afholder rævejagter på terræner i Hover og omegn, som stilles til rådighed af de venlige ejere.
Foreningsaktiviteter:
• indskydning af riffel
• udflugter
• bukkemærkeskydning
• flugtskydning
• pladespil
• skydning på hjortebane
• rævejagt
• feltskydningsarrangement

Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned. Bestyrelsen består af 5 personer.