Spring til indhold

Bestyrrelsen

Formand :

Chalotte Kamp
Sabvej 1,
6971 Spjald
mobil nr. 28294778

email: chalottekamp@gmail.com

Næstformand:

Claus Jensen
Slusbæk 12
6971 Spjald
Tlf. 23 27 00 84
email: clausjensen27@gmail.com

 

Kasserer :

Sine Grønlund Jørgensen
Skærmbjerg 50
6971 spjald
Tf. 61 54 36 10
email: sine_jorgensen90@hotmail.com

Fodboldudvalget :

Søren Lyngklip Strøm
Klausievej 14, Torsted
6990 Ulfborg
Tlf. 22 56 19 54
email soeren.lyngklip1@skolekom.dk

Gymnastikudvalget:

Maja Kold Lauritzen
Muldbjerg Byvej 21
6971 Spjald
29 28 90 61

email: maja-ko.la@hotmail.com

Badmintonudvalget :

Klaus Hansen
Skærmbjerg 6, Hover
6971 Spjald
97348450
61 20 09 71
email: alf@jubii.dk

Underholdningsudvalget :

Tina Toft
Vadhovedvej 4,
6971 Spjald
mobil nr. 24262524

email: toftft@gmail.com