Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Udvalg – underholdning

Underholdnings udvalget består af

Udvalgsformand:

Tina Toft
Vadhovedvej 4,
6971 Spjald
mobil nr. 24262524

toftft@gmail.com

Gitte Siig
Kasper Stampe
Rikke Stampe