Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Turist i No

Ud over en fantastisk varieret natur har No mange andre spændende ting at byde på. Kom selv og kig!

No Kirke og Kirkeruinen
Den gamle stenkirke i No er formentlig bygget i 1100‐tallet af sognets bønder, da der ikke har været helt store gårde i sognet på den tid, som der har været andre steder til at stå bag byggeriet. Den nærmeste herregård Voldbjerg ligger i Hee Sogn og nævnes for øvrigt først i 1300‐tallet.

Første gang No Kirke direkte nævnes er omkring 1325, hvor Ribe Domkapitel skriver, at No Kirke skal betale fire skilling sterling til Ribe Bispestol. Den gamle kirke har stået nord for den nuværende kirke. Kirketomten er i dag udgravet og står synlig med en stensætning. Men der har formentlig været en trækirke i No tidligere, da der under udgravningerne fandtes stolpehuller af endnu ældre dato end stenkirken.

Den gamle stenkirke blev brudt ned omkring 1537, da der ikke var befolkningsgrundlag til at vedligeholde den. Flere af kirkens sten blev brugt til en tilbygning til Hee Kirke, som i folkemunde kaldes No Kirke.

Op gennem 1800‐tallet opstod ønsket fra Noboerne om at få deres egen kirke. Det tog til fra midt i 1860’erne, da blev holdt en månedlig gudstjeneste i skolen en søndag eftermiddag. Herefter begyndte man at samle penge ind.

Den nuværende kirke blev rejst i 1877 af arkitekt J. B. Løffler fra København. Byggeriet er røde mursten i nyromansk stil, prydet af lisener og rundbuefriser. Bygningen har skifertag og tårnet er pyramideformet. Den romanske døbefont
stammer formentlig fra den gamle kirke. Kirkeklokken var i mange år en skibsklokke fra det engelske orlogsskib Skt. George, der forliste 1811 ud for den jyske vestkyst.

Murstenene blev leveret fra et teglbrænderi, der lå ved nu nedlagte søndre Nogård. Allerede dengang var Noboerne driftige folk, der lavede kvalitetsarbejde, for stenene holder endnu her over 100 år efter.

Grundstenen blev lagt 1. april. Og allerede den 2. december samme år blev kirken indviet. Det var 1. søndag i advent. Hele byggeriet kostede 16.000 kroner, og budgettet blev holdt.

Allerede fra 1878 blev No og Hee hvert sit kirkesogn i et fælles pastorat.

Nørhede-Hjortmose vindmøllerne og besøgscenter
I det sydøstlige hjørne af No Sogn rejser 22 vindmøller sig op fra landsskabet. Da parken blev indviet i 2014 var det Danmarks største landbaserede vindmøllepark.

Siden er vindmøllerne blevet suppleret med et stort solcelleanlæg.

Det er muligt at se og høre mere om vindmøllerne ved at tage en tur forbi Besøgscentret. Besøg dog kun efter aftale.

Oxriver – Put and Take
På Stampevej 3 finder du en af Danmarks største samlingeer af Put and Take-søer med sine seks søer og mere end 1.000 meter lange åløb. Her er god plads for både nybegyndere, familieture og fluefiskere.

Du finder: Regnbueørred, kildeørred, bækørred, guldørred, brødding og røddinger. Fiskene bliver ligeligt fordelt i både søer og åløb for at give mest adspredelse.

Hvert år bliver der brugt over 35 tons fisk i søerne og op til over 2 tons om ugen i højsæsonen.

Ved søen er der toiletter og mulighed for at rense sine friskfangede fisk samt leje af fryser og grill hvis man kunne tænke sig at blive et par dage ekstra.

Ved dambruget er det muligt at købe fisk på hverdage.

Læs mere om Oxriver på oxriver.dk.

Laubjergs Rosenhave
Det er svært at finde en plante, hvortil der knyttes flere sagn, legender og dokumenterede historier end roser. Derfor er et besøg i rosenhaven på Borkvej 18 et besøg værd.

Haven består af mere end 5.000 roser. Der finder til stadighed udvidelse og udskiftning i sortimentet. Haven er ligeledes handicapvenlig. Kørestole og rolatorer kan komme rundt i hele haven, og der er flere steder opsat bænke/stole, så du kan hvile dig.

Planlægningen af Rosenhaven startede i 1994, og haven åbnede i 1996.
Laubjergs Rosenhave er optaget på Turismens Fællesråds liste over betydende danske seværdigheder.

Sammen med Rosenhaven ligger en større planteskole.

Læs mere om Laubjergs Rosenhave på havens hjemmeside.

Fjordviking på Krywilygård
Ønsker du holde ferie eller bruge en weekend i No, kan du vælge FjordViking på Ølstrupvej 11. Her er udgangspunktet bondegårds- eller fiskeferie og senest ferie i vikingestil.

Her er der, som navnet siger, mulighed for at krybe i ly for dagligdagen. Derfor blev stedet tidligere kaldt Krywilygård.

Det startede i 1994 med bondegårdsferie. Men nu er det til blevet til langt mere end det. Krywilygård er i dag er en blandet landhandel af: Feriehuse og hytter, camping- og autocamperplads, rideferie, kæledyr, fiskeferie, fest- og familieweekender. I 2021 skiftede stedet ejere og kaldes nu FjordViking.

Læs mere på FjordVikings hjemmeside.

Lyngsmosefæstningen
I det nordøstlige hjørne af No Sogn – tæt på Hover og Ølstrup sogne – ligger Lyngsmosefæstningen, som er en unik 2.000 år gammel befæstet jernalderborg. I dag på adressen Lyngsmosevej 8.

For 2.000 år siden så det vestjyske landskab helt anderle­des ud. Der var vidt udsyn ud over de udstrakte heder. I godt vejr har man kunne se helt til Vesterhavet. Med 1­2 kilometers afstand lå jernalderbøndernes små landsbyer med tilhørende marker omkring. Bebyggelserne lå tæt ved åer og enge, hvor der kunne bjærges hø til husdyrene. Sådan lå jernalderlandsbyen Lyngsmose også. Den skilte sig til gengæld ud fra hundredvis af datidens bopladser, idet den var befæstet med vold og voldgrav.

Borgen, der er en af landets ældste, lå ved en korsvej, hvor vandvejen Hover Å krydsedes af en ældgammel syd­nord-gående vej. Mod nord – på den anden side af ådalen – fort­satte vejen langs en gruppe gravhøje kaldet Kvindhøje. Også på denne side af ådalen ligger der gravhøje nær Lyngsmoselandsbyen.

Der skulle gå 2.000 år efter, fra borgen blev forladt, til den blev genopdaget. I 1977 blev den tildækkede voldgrav set og fotograferet fra en flyvemaskine; men først ved en prø­vegravning i 1999 fandt man ud af, at der havde ligget en befæstet landsby her i jernalderen omkring 100 f.Kr. Opda­gelsen var en sensation, da man på dansk jord kun havde kendskab til én lignende landsby – Borremose i Himmer­land.

Over tre sæsoner i 2000 til ­2002 blev pladsen undersøgt af Ringkøbing Museum og Københavns Universitet. Største­delen af voldgraven samt halvdelen af alle stolpehuller til husene ligger dog urørte tilbage. I dag er stedet beskyttet mod ødelæggende pløjning. Donationer har nu muliggjort, at du kan besøge og opleve den befæstede landsby.

Det er muligt at bestille rundvisninger og at overnatte i shelters. Fra Lyngsmosefæstningen er det også muligt at krydse den fredede Hover Ådal og tage i kig på Kvindhøjene på den anden side af ådalen.

Sammen med Hover Sogneforening udlejer Lyngsmoseforeningen kanoner til sejlads på Hover Å.

Læs mere om Lyngsmosefæstningen på hjemmesiden lyngsmose.dk.

Røgind Kro
Kører du på Hovedvej 15 fra Herning mod Ringkøbing kommer du forbi Røgind Kro på Herningvej 109. Kroen blev bygget i år 1900 og var oprindelig en Kongelig privilegeret Kro. Dette indebar, at kroen skulle leve op til en vis standard, Blandt andet skulle der være mulighed for opstaldning af de besøgendes heste, ligesom der skulle være et ” bissekammer ” – et rum for landevejens farende svende.

Endvidere var det et krav, at kroen lukkede klokken 22.30. Kroens jord blev dyrket, og i stalden havde man foruden heste også køer, grise, får og høns, så kroen var selvforsynende med næsten alle produkter til brug i køkkenet.

Du kan både spise og overnatte på Røgind Kro, som blandt andet serverer en dagens ret. Kroen har også selskabslokaler.

Læs mere om Røgind Kro på kroens hjemmeside.

Ringkøbing Camping
I skoven fire kilometer øst for Ringkøbing ligger Ringkøbing Camping i idylliske omgivelser i Femhøjsande Plantage.

Pladsen er over 60 år gammel og ligger i en gammel frugthave, hvor der stadig er nogle af de gamle træer tilbage.

Ud over plads til campingvogne og autocampere tilbyder pladsen også hytter og safaritelte.

Læs mere om Ringkøbing Camping på deres egen hjemmeside.