Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Om No – kontakter

No – et trygt et sted at bo. Sådan skriver vi på info-tavlerne, som du kan se, når du kører gennem No. For sådan oplever vi det selv. Måske har vi ikke så meget tilbage i forhold til hvad der var en gang, men til gengæld bor vi tæt på alt det, som betyder noget.

På siden Flyt til No kan du læse om alle de gode grunde, der er til at flytte til No.

No Sogneforening
I det store hele er alt samlet i Sogneforeningen.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Fire medlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formand
Asger Holm Thomsen
Mobil 4096 0038
Mail formand(a)nosogn.dk

Næstformand (kontakt for Torsdagsholdet og No Body)
Karin Lauridsen Sørensen
Mobil 2278 6086
Mail karin.sorensen(a)nosogn.dk

Kasserer
Per Pedersen
Mobil 2146 8774
Mail per.pedersen(a)nosogn.dk

Sekretær
Camilla Hagemann Haubjerg
Mobil 3033 4019
Mail camilla.hagemann(a)nosogn.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Bodil Lauridsen (kontakt for madhold)
Mobil 2364 1584
Mail bodil.lauridsen(a)nosogn.dk

Peter Møller (kontakt til Tilflyttergruppen)
Mobil 8171 4071
Mail peter-moeller(a)nosogn.dk

Rasmus Høgh Pedersen – (kontakt til Sponsorudvalg og Festudvalg)
Mobil 2938 1851
Mail rasmus.hoegh.pedersen(a)nosogn.dk

Kontakter i udvalg med videre

Under Sogneforeningen har vi en række udvalg med videre. Disse personer er kontakt dertil:

Torsdagsholdet
Bodil Danielsen
Mobil 2380 0529
Mail bodil2380(a)gmail.com

Torsdagsholdet mødes hver torsdag klokken 9.00 i Sognehuset. Over kaffen bliver der talt om, hvad der skal laves.

Holdet sørger for, at der er pænt og ryddet i og omkring Sognehuset sammen med lidt småreparationer og vedligeholdelse.

Festudvalg
Pernille Haubjerg
Mobil 2460 2132
Mail pernille_arup(a)hotmail.com

Focus på No (redaktionen)
Mail focuspaano(a)gmail.com

Læs “Focus på No” online

Konnie Scwartz
Mobil 2890 3360

Fællesspisning
Tove Vistedsen
Mobil 5137 7613

Fællesspisning den sidste fredag i februar, maj, august og november.

Klubben for skolebørn
Ingrid Egmuth
Mobil 3025 3388

Klubben har åbent onsdage i hver tredje uge i egne lokaler på øverste etage i Sognehuset. Se nærmere i sognebladet Focus på No og i Facebookgruppen Os i No.

Lotterisalg
Tove Vistedsen
Mobil 5137 7613
Konto 7650 1427660

No Body
Karin Lauridsen Sørensen
Mobil  2278 6086
Mail nobody(a)nosogn.dk

Seniorklubben (Aktivitetshuset)
Formand Marianne Andersen
Mobil 5095 9749
Mail mariannerolan(a)email.com

Støtteudvalget (papirindsamling med videre)
Aage Nielsen
Mobil 2345 0485

Tilflyttergruppen
Mail tilflytter(a)nosogn.dk

Peter Møller
Mobil 8171 4071

Ingrid Egmuth
Mobil 3025 3388

Marianne Andersen
Mobil 5095 9749

Esben Midtiby
Mobil 3068 0668

Vindmølleudvalget (samme som bestyrelsen)
Mail udlodning.moeller(a)nosogn.dk

Webmaster
Mail webmaster(a)nosogn.dk

Esben Midtiby
Mobil 3068 0668

Andre vigtige kontakter

No Børnehus
Lybækvej 14A, No
Telefon 9974 1690
Web Via Min Institution
Mail no-bornehus(a)rksk.dk
Facebook No Børnehus

Dagtilbudsleder for børnehusene i No og Hee
Line Nørgaard Skou
Mobil 2442 3429
Mail line.skou(a)rksk.dk

Formand for Forældrebestyrelsen
Anne Viftrup Kvist
Mail viftrup30(a)gmail.com

Hee Skole
Agersbækvej 13, Hee
Web hee-skole.dk
Mail heeskole(a)rksk.dk
Facebook (a)heeskoleogsfo

Skoleleder – konstitueret til 31. juli
Torben Svendsen
Mobil 3057 0213
Mail torben.svendsen(a)rksk.dk

Skoleleder – fra 1. august
Anders Rosholm Hansen

Formand for Skolebestyrelsen
Sara Jørgensen
Mobil 6170 6460

Lokalhistorisk Arkiv (No Lokalhistoriske Arkiv)
Web nolokalhistoriskarkiv.dk
Mail noarkiv(a)gmail.com
Facebook No Lokalhistoriske Arkiv

Åbent hver tirsdag klokken 9.30 til 12.00 i kælderen i No Sognehus – eller efter aftale. Indgang via døren i gavlen i østenden. Ellers bank på vinduet i gården, så hjælper arkivfolket dig ind. Er du dårligt gående, kan arkivet hjælpe dig ind via Sognehusets elevator.

Henrik Brask
Mobil 5186 4233

Anders Bonde
Telefon 9733 0056

Elsemarie Jul Oldefar
Mobil 2257 3507

Pia Herbel Henriksen
Mobil 4225 7441

Mette Frydenvang Bjerg
Mobil 2758 8831

No Kirke
Lybækvej 3-5, No
Web sogn.dk/no
Mail no.sogn(a)km.dk

Formand for Menighedsrådet
Evald Kjærgaard
Telefon 9733 0165

Sognepræst
Lars Christoffersen
I C Christensens Vej 16, Hee, 6950 Ringkøbing
Telefon 9933 5014
Mail lzc(a)km.dk

Graver
Ingelis Iversen
Mobil 2345 3856