Spring til indhold

Generalforsamling – dagsorden

VestRum afholder generalforsamling

Mandag den 8. november, Stadil-Vedersø Friskole kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Fremlægning af budget
 5. Beretning fra arbejdsgrupperne
  1. Aktiviteter og fremadrettede opgaver:
   1. Kortlægning / VestRum Guide
   2. Kunst på tværs
 • Hjemmeside / Facebook
 1. Elektrisk VestRum
 2. Inspirationsfilm
 3. Valgaften
 1. Styregruppens fremadrettede indsatsopgaver
  1. Event 2022 evt. udsættelse
  2. Fællesmøder for foreninger / borgermøder
  3. Info-hytter
  4. Natursti Hee – Hover – Muldbjerg
 2. Behandling af indkomne forslag
  1. Ingen forslag
 3. Valg af formand
  1. Er ikke på valg.
 4. Valg af næstformand
  1. Irvin Christensen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Hover: Ole Kjeldgaard
  2. Hee: Anne-Marie Meller
  3. Torsted: Pernille Harpøth
  4. Tim: Line Sommer Sckerl
 6. Valg af revisor
  1. Maren Holm på genvalg
 7. Der kan ikke besluttes noget under eventuelt

 

Der kan ikke opstilles kandidater på generalforsamlingen.

Alle bosiddende i VestRum har møde- og stemmeret.

 

Del på Facebook

Strikkere søges

Strikker eller hækler du, så søger Kirkens Korshær flere hænder. De vil også gerne lære dig at strikke eller hækle,

Læs mere »