Spring til indhold

Nyt fra VestRum

Landsbymessen: VestRum fejrer livet i de syv sogne, der måtte aflyses på grund af Corona, forventes afholdt lørdag den 28. august 2021 ved Tim Hallen.

VestRum afholder ordinær generalforsamling mandag den 9. november i No.

Forslag til kandidater til styregruppen og formandsposten skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Kandidater kan ikke opstilles på generalforsamlingen.

Kunst på Tværs i VestRum 2021

Det forventes af udstillingen kan afholdes den 13. – 16. maj 2021 på de samme lokaliteter, som var planlagt for 2020. For de, der ønsker at deltage i udstillingerne, bliver der åbent for tilmelding i begyndelsen af marts 2021.

Del på Facebook