Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Hee skole støtteforening

STØT OS, og vær med til at gøre HEE SKOLE, til en endnu sjovere skole at gå på.

Familiemedlemsskab – Pris kr. 150,-
Pensionistmedlemskab – Pris kr. 75,-
Virksomhedsmedlemskab – Pris kr. 300,-

Beløbet kan overføres til Vestjysk Bank
Kontonr. 7650-1206957
– eller henvendelse til bestyrelsen.

HUSK at skrive kontingent + navn på overførslen.

På forhånd tak
Hee Skoles støtteforening

Bestyrelsen i hee skole støtteforening

Formand
Line Møller Jensen
Mobil: 24663534
line@heenet.dk

Kasserer
Martin Pedersen
Mobil: 22277070
007msp@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Dorthe Thorup Nilsson
Mobil: 20313305
nilssonthorup@dlgtele.dk

estyrelsesmedlem
Henriette Lund Laursen
Mobil: 61398270
henriettelaursen@live.dk

Rep. skolebestyrelsen
Birgit Baden
Fastnet tlf.: 97335580
Mobil: 50870159
lrchee@sport.dk