Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Børne- og ungdomsklub

Klubaften for børn og unge i Hee

Vi ønsker hermed, at oplyse børn og unge samt forældre i Hee om muligheden for, at deltage i hyggeaftener i og omkring klubhuset.

Det foregår hver tirsdag aften fra kl. 19-21, dog undtagen skoleferierne.

Målgruppen er børn og unge fra 3. klasse og opad. Det er vigtigt at pointere, at de børn der kommer, tager vi os af og hjælper, hvis de har brug for det, men hvis der er nogen, der går et andet sted hen, er det ikke noget vi holder øje med.

Det er på FORÆLDRENES ansvar at børnene er her.

Da vi ønsker, at det er et tilbud, der gerne skulle fortsætte, håber vi at forældre til børn og unge i Hee vil bakke op om ideen ved, at melde sig på klubbens ”Vagtplan” en aften eller gerne flere. Opbakning kan også ske ved at bage boller eller kage eller komme med gode ideer til hvad vi kan lave. Vi opfordrer også børnene til at komme med forslag.

Husregler i klubben

  • Vi starter først kl. 19.00 og slutter kl. 21.00
  • Klubben er et værested for alle fra 3. klasse og opad, og skal gerne være et sted alle har lyst til at komme
  • Al leg i hallen skal være noget alle kan være med til og skal være sjovt for alle
  • Ingen leg i redskabsrummet – det har vi hallen til
  • Sodavand, chips og popcorn nydes i klublokalet og ikke på gangene, så papir og flasker ikke er overalt
  • Husk at anvende skraldspandene både ude som inde
  • Husk lys og veste, det er mørkt, at færdes i trafikken både til og fra klubben
  • Det er høfligt at sige farvel til de voksne, som er i klubben
  • Gå til de voksne i klubben hvis der er problemer eller ønsker m.m.

Ved spørgsmål kan der altid rettes henvendelse til:

børne- og ungdomsklub

Anette Røjkjær
Fastnet tlf.: 97335737
Mobil: 30570430
vinkelvej13@mail.dk

Anette Susgaard
Mobil: 61333522
asg@ljm.dk