Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

På rundtur i Hee

Tag familien med på rundtur i Hee

I Hee har vi så meget at byde på. Du kan læse lidt om det i folderen ”Velkommen til Hee Sogn” og mere udførligt her på hjemmesiden.

Men vi har et par forslag til en lille vandretur for hele familien.

Tur nr. 1

Når I kommer ud på Hovervej, drejer I mod vest (mod kirken) ned gennem byen.

Drej til venstre ad Ringgaden når I er kommet over jernbaneoverskæringen, så kommer I hen forbi byens forsamlingshus, Hee Gl. Stationsbygning. (Egentlig smart for udefrakommende gæster, da det ikke er længere væk end ens nærmeste banegård.)
Lidt længere henne ligger det gamle pakhus, som er blevet flot moderniseret, og nu er tilholdssted for byens billardklub.

Lige overfor stationen fortsætter I ad Bjørnevej til Holstebrovej.

Her går I til højre og lidt henne over fodgængerovergangen.

På den modsatte side af J.C. Christensensvej, som I nu er kommet til, ligger et hvidt hus med gavlen imod jer. Det er J.C. Christensens hus, som indeholder museum for den store statsmand og tidligere konseilspræsident samt lokalhistorisk arkiv på øverste etage.

Fra J.C.s hus skal I op at se kirken. Det er en af Danmarks smukkeste kvadrestenskirker. Den stod færdig omkring år 1140 efter sandsynligvis mere end 100 års arbejde.

Hee kirke har en spændende historie, som kan læses på hjemmesiden. Desværre har den også gennem de mange århundreder været misligholdt, hvilket har sat sit præg ved renoveringen. Men læg mærke til de mange smukke detaljer i murværket.

På tårnbygningen ses maskerne af de to trolde, som ifølge sagnet byggede kirken.
Sideindgangen er et tidligere gravkapel for godsejerslægterne Krag, Skram og Rantzau, som gennem 650 år har ejet kirken. Det blev opført af bedsteforældrene til vores navnkundige søhelt, admiral Peder Skram, som ledede den dansk-norsk-svensk-preussiske flåde i Grevens Fejde i 1530’erne.

Peder Skram’s bedsteforældre blev begravet i dette kapel.

Inden da var hans far efter en meget dramatisk forhistorie blevet født i et værelse lige under klokkerne i kirkens tårn. Dette værelse kaldes den dag i dag, 600 år efter, ”Fru Ellens kammer”.

Det andet sideskib kaldes No Kirke, idet No Sogn, som ligger 4 kilometer fra Hee, under voldsomme omstændigheder fik nedrevet deres kirke omkring 1536. Stenene blev ført til Hee, hvor man byggede kirken op som et sideskib til Hee kirke.

Syd for kirken lige foran skolegården finder I tingstenen, som lokalhistorikeren P. Storgaard Pedersen udhuggede og rejste i 1918 på det sted, hvor han ved udgravninger mente at kunne påvise, at det gamle tingsted havde været. Her havde han fundet flere gravurner og var sikker på, at lige her har der været den ret store gravhøj, som næsten var en forudsætning for et tingsted.

Et tingsted skulle nemlig kunne ses langt fra, så tilrejsende kunne vide, hvor det var, og denne gravhøj har været meget synlig for de tilrejsende, hvor mange kom sejlende.

Dette sted var retssalen ”fra Hedenold til år 1688”, hvor tingmændene sad på hver sin sten rundt om tingstenen. Her kunne man både blive pågrebet, dømt og i værste fald; hængt på galgebakken på samme dag.

Som en afslutning inden I går tilbage, skal I se skolen, som i 2003 gennemgik en omfattende renovering, hvor der også blev opført en multihal samt en multibane og børnehuset med store, lyse og rummelige lokaler, samt det indhegnede legeparadis for børnene.

Har I børn med, er det da værd at vise dem skolens legeplads, som ligger bag skolebygningerne.

Tur nr. 2

En anden lille kort nydelsestur er inde i parken ved campingpladsen.

Fra administrationsbygningen følger I de BLÅ afmærkninger, som går forbi husene i Naturpark Vest Resort – stedet for naturelskere.

Derfra går turen ned forbi studefoldene, som er et fredet område.

Da man gennem næsten 1.000 år drev stude fra Holstebro til Nordtyskland (også Danmark på den tid), blev de drevet ad den gamle studedrivervej, som gik lige forbi stedet her.

Driverne kunne drive studene omkring 20 kilometer om dagen, og for hver dagsrejse lå der en kro. En af dem var Heebro Kro, som lå på den modsatte side af Hover Å, de løber lige syd for studefoldene
Når driverne kom hertil med deres stude, (og der kunne sagtens være omkring 100 stude i sådan en drift,) blev dyrene drevet ind i disse folde, som tilhørte kromanden. Så blev studene fodret, vandet og passet af nogle medfølgende store drenge, medens driverne gik til kro’s og hyggede sig med mad og store kaffepunch.

Tur nr. 3

Som en tredje tur foreslår vi, at I går ad Hovervej østpå til vejen ”Heebro” (for enden af naturparken).

Her drejer I modsat Heebro til venstre ad markvejen, som også kaldes æ’Wåesvej, hvilket betyder vejen over mosen.(Der er dog ingen mose mere.)

Det er den gamle studedrivervej, ad hvilken der igennem små 1.000 år er blevet drevet stude fra Holstebro marked til markederne i Nordtyskland.

Det var en givtig forretning for de, der havde flair for det. Således købte en studehandler, Peder Nissen, omkring år 1750 godset Voldbjerg, som lå i Hee’s sydlige ende, for 450 millioner nutids kroner kontant. Og han havde pengene med sig godt gemt under agestolen.

Indtil omkring år 1850 var æ’Wåesvej også hovedvejen mellem Holstebro og Ringkøbing og den vej, heeboerne og postdiligencen måtte benytte for at komme nord- eller sydpå, idet Holstebrovej først blev anlagt det år.

Når I kommer ned til enden af markvejen, drejer I til venstre ud til asfaltvejen ”Lilkjærvej”. Den følger I til højre hen til det første sving. Her drejer I ad markvejen til venstre og følger denne til I kommer til en grusvej ved den første ejendom. Grusvejen følger I til venstre og ender på Hovervej igen, enten I følger den til højre første gang eller fortsætter og drejer til højre senere.

Tur nr. 4

En fjerde udflugt skal naturligvis være en tur ind gennem Heebro plantage, som blev plantet for 110 siden i et meget kuperet terræn, der er skabt af indlandsklitter. Det vil sige fygesand, som har aflejret sig under de mange vestenstorme gennem tiderne før læplantningens tid.

I starter med at gå østpå (modsat kirken) ad Hovervej og drejer til højre ad vejen; Heebro.

Et stykke nede ad vejen er der en RØD afmærkning ved en sti ind i plantagen.

Denne sti er den gamle vej fra Hee og østpå. Dette var trafikknudepunktet til alle fire verdenshjørner, så indtil omkring 1850 lå Hee noget langt fra alfarvej. (Men derved slap man også for de sygdomme, som kvægdriverne havde med sig . . Bl.a. pest, som lagde No Sogn øde.)

Men nok af historien, nu skal man bare nyde.

Følg denne røde afmærkning ind i plantagen og nyd en tur i fred og ro kun afbrudt af en vidunderlig fuglesang.

Der er mulighed for at se både rå- og kronvildt samt ræv og egern.

Turen slutter ude på Hovervej igen, hvor man blot skal gå til venstre for at komme tilbage til udgangspunktet.

Går man rask til, er der ingen af turene, som varer mere end ½ time – 3 kvarter, men da der er noget at se på, kan man godt trække det lidt længere.

GOD FORNØJELSE!