Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Spangen over Vonå

Fra kirken køres mod vest ad Agersbækvej.
Drej til venstre ad Voldbjergvej ned forbi den gamle mølle. – Drej til højre i T-krydset – følg vejen og drej til venstre ved den sidst ejendom – fortsæt ad vejen til den nye Vonå engbroen. – På den modsatte side er du på Holmsland og kan cykle til Vesterhavet, eller returnere til Hee.
Dette er en unik mulighed for en dejlig gå-eller cykeltur fra Hee til Holmsland.

I et stormvejr i 1640 blæste den gamle vindmølle i Gammel Sogn på Holmsland ned og den var for dyr at reparere. Derfor fragtede landmændene fra Holmsland deres korn til Voldbjerg Mølle for at få det malet. I begyndelsen sejlede de det over åen, men omkring 1765 byggedes der en spinkel træbro over åen. Denne var den eneste landforbindelse til øen indtil der i 1860 blev bygget en bro fra Ringkøbing til Holmsland.

Broen fra Hee til Holmsland blev gennem tiderne nødtørftigt repareret og bestod endnu i 1940, men under 2. verdenskrig brugte de tyske besættelsestropper den så meget, at broen blev ødelagt og resterne af den blev bortsprængt i 1967.

Men år 2000 begyndte Holmsland og Hee sogneforeninger at arbejde på at få genetableret en forbindelse over åen, så i 2006 genåbnedes en ny spang for gående og cyklister.

Nyd en tur henover de åbne vidder med fuglesang og højt til himlen.