Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

At være træner i Hee

Som træner i Hee har man indvilget i at videreføre og videreudvikle fodboldkulturen i Hee. Man glæder sig til at komme til træning også selv om vejret ikke levet op til sit bedste og samværet med spillerne vægtes lige så højt som selve fodboldtræningen.

 1. Man møder op i klubdragten til træning og til kamp.
 2. Man møder op senest 5 min. før træning og 15 min. før kamp.
 3. Man bidrager til at holde orden i tøj, udstyr, materialer og på sportspladsen.
 4. Man informerer skriftligt spillere og forældre om trænings- og kamptider. Og man tager initiativ til at finde min. 2 modstanderhold til Hee sommerfest.
 5. Man benytter sig af træningsøvelser, som udvikler spillerne på både tekniske, taktiske og sociale områder. Spilleglæden vægtes højt.
 6. Man opfordrer til samkørsel. Lav evt. en køreplan for forældrene, hvor du tager beslutning om, hvornår man skal køre. Derefter kan forældrene bytte køretid indbyrdes.
 7. Man arbejder i træner-team fx U5, U6, U7 eller U8, U9, U10.
 8. Vi tilstræber, at træne tirsdag og torsdag fra 17 til 18. Længere tid for de ældre hold.
 9. Hvis man bliver forhindret i at komme til træning eller kamp forsøger man først at finde en kvalificeret afløser, efterfølgende kan fodboldudvalget kontaktes for hjælp.
 10. Respekterer, at vi er en FAIR PLAY klub.
 11. Deltager i de af fodboldudvalget udvalgte trænerkurser, så vidt det kan lade sig gøre.
 12. Hvis man er træner i FC Tim/Hee regi, gælder samme regelsæt.