Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Bestyrelsen i Hee Sogneforening

Formand
Anita Kristensen
Hovervej 3, Hee
6950 Ringkøbing
Mobil: 4036 2417
novej15@me.com

Kasserer
Anders Thygesen
Hovervej 55, Hee
6950 Ringkøbing
Mobil: 4040 3344
kasserer@hee.dk

Næstformand/
Kontakt til fodbold

Rasmus Kristensen
Østbanevej 2, Hee
6950 Ringkøbing
kristensen.ralle@gmail.com

Sekretær/IT
Jakob Heichelmann
Lilkjærvej 15, Hvingel
6950 Ringkøbing
Mobil: 5013 3776
j.heichelmann@gmail.com