Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Hee skole

Hee Skole er en moderne landsbyskole med 0. til 6. klasse, hvor alle kender alle og hvor man i særlig grad værdsætter børnenes trivsel og indlæring. Ud over at vægte de praktiske, kreative og musiske fag højt, har man tidligt indført minicomputere som klassesæt, der bruges i den daglige undervisning. Læseindlæringen sker allerede fra 0. klasse, og for at sikre en glidende og nem overgang fra Børnehuset til skolen er 5. klasse venner med førskolebørn.

Fleksibilitet og kreativitet står højt i undervisningen med blandt andet en ugentlig visionsdag, hvor der arbejdes på tværs af klasserne med et tværfagligt emne, eller fordybelse i de enkelte skolefag.

Efter skoletid er der gode pasningsmuligheder i Skole Fritids Ordningen og fritidsaktiviteter i Hee Sogneforening. En gang om ugen arrangeres der lektiecafé.

En engageret støtteforening sikrer, at der fortsat er lidt økonomi til “flødeskummet” i dagligdagen.

Læs mere om Hee Skole på www.hee-skole.dk