Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Passivt kontigent i Hee Sogneforening

Med det passive kontingent støtter du og din familie foreningen med et lille beløb om året.

Det er en frivillig indbetaling, som støtter foreningen økonomisk, derved har vi for eksempel mulighed for at husstands omdele Sogne-Nyt 5 gange årligt helt gratis.

Prisen er som den plejer 150 kr. husstand – 75 kr. pensionister

Da verden omkring os, og vi selv er blevet mere elektroniske, har vi valgt ikke at sende girokortet med alle blade. Der er mange som gerne bruger netbank, til dem kan beløbet overføres til:
Reg.nr. 7670
Kontonr. 2042237
Det er også mulig at gå i sin bank og indbetale på kontonummeret.

Hvis der skulle være nogen, som ikke har netbank eller familie som kan hjælpe med elektronisk indbetaling. Ring til Hee Sogneforenings kasserer og få tilsendt et girokort. Kontaktoplysninger på kassereren kan findes på Bestyrelsen i Hee Sogneforening

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen