Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Bestyrelsens Køreplan i Hee Sogneforening

Generelt Der afholdes bestyrelsesmøde ca. hver 6. uge
Sekretæren udsender mødeindkaldelse 1 uge inden mødet
Eftermødet udsender sekretæren referat fra mødet
Til hvert bestyrelsesmøde medbringer sekretæren referat til underskrift
Bestyrelsesformanden laver indlæg til Sognenyt
(deadline d. 20. i måneden før udgivelse)
Betaling af regninger og indsendelse af bilag til regnskabskontor min. 1 gang pr. kvartal
Deltage i møder i landdistriktsrådet (indkaldelse kommer via mail)
Minimum 1 person fra bestyrelsen skal være repræsenteret i lokalrådet
Der bestillet bårebuket til begravelser (besked fra lokal graver)
Januar I uge 4 udsendes invitationer til samlet aktivitetsfest og generalforsamling
(standard findes hos sekretæren)
Anonnce om generalforsamling sættes i Dagbladet
Sognenyt sendes til eksterne annoncører
Februar Aktivitetsfest forberedes (mad bestilles, drikkevarer, duge, servietter, kaffe mm bestilles på tanken – de har liste)
Køkkenpersonale findes (gerne 2-3 unge mennesker) De får hver 500 kr. som betaling
Aktivitetsfest afholdes sammen med generalforsamlingen torsdag i uge 8
Fremlæggelse af regnskab
Gennemgang af post og orientere om denne (formand/kasserer)
Formandens beretning skrives og afleveres til Sognenyt
Marts Sognenyt sendes til eksterne annoncører
Udsendelse af girokort til passivt kontingent sammen med Sognenyt
April-maj Deltagelse i sommerfestmøder
Maj Sommerfest afholdes
Tombola laves, dvs gevisnter nummereres, åbningstider og bemanding bestemmes
Husk i den forbindelse at tage gevinster fra til Tour-de-Pedal
Flagsang og -tale ved bestyrelsesformanden torsdag
Sognenyt sendes til eksterne annoncører
September Sognenyt sendes til eksterne annoncører
Oktober Allerførst på måneden udsender sekretæren invitation til det årlige udvalgsmøde, som
afholdes umiddelbart efter efterårsferien.
udfylde skema til lokale tilskud samt indsendelse af dette til RKSK
November Sognenyt sendes til eksterne annoncører