Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Torsdagsklubben i Hee

Vi har valgt at ændre navnet fra ældreklubben til torsdagsklubben, da vi gør opmærksom på, at alle er velkommen.

Der kommer flere oplysninger her.