Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

At være materiale ansvarlig

For at vi kan opretholde en klub, hvor vi både stiller krav til trænere og spillere, bør materialebeholdningen jævnligt efterses og suppleres op, hvis der mangler noget. Ligeledes skal de enkelte materialer så vidt muligt have deres egen plads i depotet, så ”brugerne” ved, hvor de kan finde det og hvor det skal lægges hen efter endt brug.

 1. Især bolddyser til kompressoren er ofte en mangel, da spidserne tit knækker.
 2. Der skal ofte ryddes op i depotet, selv om alle ved, at de skal lægge tingene på plads.
 3. Der skal ofte kikkes til boldene for fejl. ( ”HSF” skrives på alle bolde med tusch)
 4. Nettene på målene efterses for skader eller har løsnet sig fra rammen. (stripses fast)
 5. Spillersættene tjekkes for mangler og suppleres op. (Årgangsskilt på taske)
  (taskerne står fast i skabene i depotet)
 6. Overtræktrøjerne vaskes og suppleres op efter behov.
 7. Gulvet fejes i depotet en gang i kvartalet i fodboldsæsonen eller efter behov.
 8. Hjørneflag og sideflag efterses for skader eller mangler.
 9. Kegler suppleres op efter behov.
 10. Der opbygges et mindre lager i depotet af snor, strips, isposer, sportstape og lignende, som benyttes efter behov.