Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Kirkegården

Fra Hee kirkegård er det værd at nævne enkelte personer, som har betydet meget for sognet.

Lige til højre for indgangen i øst ligger konseilspræsident J.C. Christensen og hans hustru Karen. Der er skrevet mange bøger om J.C. ligesom hans bolig i dag er museum i Hee.

Til venstre midt for gangen er gravsted for Peder Storgaard Pedersen, som var førstelærer ved Hee skole og sognets store lokalhistoriker.

Til højre midt for gangen er et gravsted med to flade hvide sten: Marinus Christensen samt Laust Christensen og Mette Marie.
Laust og Marinus hed også Rytter. De var landsbyens originaler, og hed i daglig tale ”æ Rytter”. Deres liv trodser til tider enhver beskrivelse og griber mere eller mindre ind i landsbyens hverdag. Det kan læses i bogen ”Landsbyoriginalerne Æ Rytter”, som er et malerisk vestjysk tidsbillede gennem 115 år.

Op ad det vestlige kirkedige står en hvid slank gravsten hvorpå der står: JENS BONNE HØYER. I 43 ÅR VAR HAN PRÆST OG PROVST I HEE.
DEN MAND DER HVILER HER I RO, HJALP KRAFTIGT VORE FÆDRE TIL SELV AT EJE JORD OG BO. VI DERFOR HAM NU HÆDRE.
Det er et minde om den præst, som under stor krise, hjalp egnens 111 fæstebønder ud af deres trængsler, da de frikøbte sig fra godsets Voldbjerg.

Lidt længere henne langs diget står en gravsten for pastor Molbech. Det var den mand, som ved meget stor ihærdighed formåede at få genopført en kirke i No efter sognet havde måttet undvære en kirke og ved kirkegang måtte tage ophold i sideskibet ved Hee kirke i omkring 340 år.

Redigeret og fortalt af Ernst Munck