Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Hee Lokalhistorisk Arkiv

Hee Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1998 på initiativ fra bestyrelsen for J. C. Christensens Hus, og er som sådan et udvalg under dette lokalmuseum.
Arkivet har lokale på første sal i huset.

Formålet er at samle, registrere og arkivere effekter med tilknytning til Hee Sogn på ét sted, således at eftertiden kan få glæde af materialerne.

For overskuelighedens skyld og af pladshensyn er det fortrinsvis ”flade” ting (papirer – billeder – protokoller – matrikelkort – tidsskrifter og alt mulig andet af samme slags) af såvel privat som erhverv og forenings karakter, der opbevares.
Men også andre ting er meget velkomne. Her vil tingene, så vidt det overhovedet er muligt, indgå i arkivet. Større ting vil i samråd med giveren blive overgivet til Ringkøbing Museum, som arkivet naturligvis samarbejder med.

Udover specielle arrangementer og udstillinger er arkivet åbent på alle dage, hvor J.C.s hus almindeligvis holder åbent.

Leder af arkivet er:
Ernst Munck
Hovervej 47, Hee
6950 Ringkøbing
97 33 59 25
mail: thermu@os.dk

Medarbejder er:
Gerda Pedersen
Hjortevej 8, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf. 32 16 72 37