Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

At være i fodboldudvalget i Hee

Det har stor betydning for Hee fodbold, at der er et engageret udvalg, som tager initiativ og følger op på aftaler og løser de administrative opgaver. I udvalget vælges en formand, en næstformand, en kampfordeler, en kontaktperson til FCM, en kontaktperson til FC-Tim/Hee, en afslutningstur-arrangør, en PR-ansvarlig, en sportsplads ansvarlig og en sommerfest koordinator.

 1. Der holdes møder efter behov, dog holder vi et møde før sæson opstart og et evalueringsmøde efter sæsonen er afsluttet. Formand/næstformand
 2. Vi holder møde med trænere efter behov, dog et fast møde før sæsonopstart og et evalueringsmøde efter sæson. Formand/næstformand
 3. Der laves et opslag i A3 format om sæsonopstart, som viser hvilke hold, der er tilmeldt og navnene på trænere. Ophænges i Børnehus, Papegøje, skolen, tanken og på Hee´s hjemmeside. PR-ansvarlig.
 4. Til den officielle fodboldopstart først i august, som holdes en lørdag fra 10 til 12 serveres saftevand og frugt (sponseret af Kvickly) til alle spillere og trænere. Der er kaffe til forældre. Sportigan er inviteret til at varetage bestillingen af klubdragter. Officiel fodboldopstart kan ses 3 uger før på Hee´s hjemmeside. Formand/næstformand
 5. Til den officielle opstart efter vinterpausen først i april måned, som holdes en lørdag fra 10 til 12, serveres saftevand og pølser med brød til alle spillere og trænere. Der er kaffe til forældre. Officiel fodboldopstart kan ses 3 uger før på Hee´s hjemmeside. Formand/næstformand
 6. Der arrangeres forældre-arbejdsdage efter behov, hvor sportspladsen efterses for fejl og mangler. Udstyr og ting vedligeholdes. Der bygges evt. nye anlæg.
  Sportsplads-ansvarlig
 7. Der tilmeldes hold via DBU´s ”kluboffice”. Kampfordeleren.
 8. Der oprettes i Conventus en kontingent betalingsmulighed for alle hold. Der betales halvårlig, hvilket gør at der skal oprettes betalingsmulighed 2 gange årligt. Formand/næstformand
 9. Der bestemmes en kontingentstørrelse for hvert hold. Udvalget
 10. Der følges op på kontingent indbetaling og der informeres til forældrene om evt. manglende betaling i form af en 1. rykkerseddel og en 2. rykkerseddel. Findes under ”filer” på Conventus.  Formand/næstformand
 11. Der føres regnskab med fodboldudvalgets indtægter og udgifter og der berettes til Sogneforeningens kassér og alle regninger sendes ligeledes til Kasséren.  Formand/næstformand
 12. Der bestemmes en trænerløn og lønnen udbetales senest 2 uger før sæson afslutning.  Udvalget
 13. Et eventuelt overskud tilfalder Sogneforeningen, som fordeler pengene efter behov. Dog har udvalget et beløb hos sogneforeningen til at dække diverse udgifter, der måtte komme i løbet af sæsonen.
 14. Der findes trænere til holdene, hjemmedommere og holdledere efter behov. Formand/næstformand
 15. Der uddeles depot- og klubhusnøgler efter behov. Formand/næstformand
 16. Nye trænere aflønnes med en klubdragt det første år.  Formand/næstformand
 17. Der findes en male-mand til at male samtlige baner op og som vedligeholder stregerne og maleudstyret. Malemanden bestiller selv maling efter behov hos kommunen. (Kenneth Jepsen). Malemanden aflønnes af fodboldudvalget, som fastsætter lønnen.  Formand/næstformand
 18. Der udveksles informationer med DBU eller DGI, som jævnligt kontakter klubben. Især om ændrede kampdage. Kampfordeler / Formand/næstformand
 19. Der udfærdiges en hjemmekampe oversigt, som gives til hjemmedommere, malemand, Sognenyt og ophænges i klubhus.  Kampfordeleren.
 20. Der samarbejdes med Tim om FC-Tim/Hee. FC Tim/Hee kontaktperson
 21. Der samarbejdes med No om Oldboysfodbold. Pt. Formand
 22. Der samarbejdes med FCM. FCM kontaktperson
 23. Der arrangeres tur til en FCM hjemmekamp i løbet af sæsonen. Gratis billetter. Evt. samkørsel eller bus. FCM kontaktpersonen.
 24. Der forsøges at arrangere en FCM trænerdag i Hee med 2 til 3 superligaspillere. FCM kontaktperson søger om FCM trænerdag.
 25. Der arrangeres fodbold-stævne om torsdagen til Hee Sommerfest. Der tages kontakt til trænerne, som skal finde 2 modstanderhold. Sommerfest-koordinator
 26. Der indkøbes medaljer og sodavand/kage til alle spillere til Hee Sommerfest.
  Der laves en forældreseddel ang. kagebagning. Sedlen uddeles 3 uger før sommerfest. Sommerfest-koordinator.