Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Hee sogneforening

Formålet med Hee Sogneforening er at varetage og fremme foreningens aktive
virke og herigennem skabe et godt og dynamisk sammenhold for borgerne.

Det er vigtigt for Sogneforeningen at skabe et alsidigt og aktivt fritidsliv for
ældre såvel som unge mennesker.

For at højne kvaliteten af de forskellige tilbud der gives, er der nedsat udvalg
til at varetage opgaverne. Se under faneblade i venstre side for mere info om
udvalgene.

I Hee kan vi tilbyde nyere og attraktive faciliteter
Vores hal er bygget er forholdsvis nybygget. Den er velforsynet med diverse redskaber og en airtrack. Her spilles bl.a. volleyball, badminton, her laves gymnastik, og hallen er også velbesøgt på ungdomsklubaftener.

Klubhuset er bygget i sammenhæng med hallen og er samlingssted i forbindelse
med diverse sportsaktiviteter. Det er også her de unge mennesker samles og hygger sig på klubaftener.