Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

At være sportspladsansvarlig i Hee

Pladsen skal passes og plejes som den flotteste prydhave. Alt, som ikke virker repareres eller kasseres. Vedligeholdelsesniveauet holdes højt for at pladsen virker indbydende for sportsudøverne og besøgende.

  1. Banen er skrøbelig og køretøjer bør ikke køre på pladsen.
  2. Hunde må føres i snor på pladsen og ”pøller” samles op.
  3. Skraldespande tømmes efter behov.
  4. Der arrangeres arbejdsdage for forældre og sportsudøvere en gang om året eller efter behov. Til arbejdsdagen vedligeholdes, males repareres og bygges nyt. Dagen startes med rundstykker, juice og kaffe og til middag er der pølser med brød og sodavand. Dog er andre menuer også en mulighed fx chile con carne. Dagen varer fra 9 til 14, evt. til 16.
  5. Bestyrelsen har en plan for udbygningen af sportspladsen.
  6. Der koordineres med de øvrige udvalg om evt. ønsker til udbygning af pladsen.
  7. Fejl og mangler indberettes til kommunens ”vej og park” afdeling. Hovedansvarlig er pt. Klaus Koch.
  8. Anlæg eller ting, som er defekte fjernes eller repareres.