Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Opbygning af arkivet

På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee.

Alt materiale arkiveres nummereret med så megen tekst som det er muligt, og så vidt det er muligt, vil det forreste ord i teksten være det centrale materialet omhandler.

Materialet arkiveres i følgende grupper:
BILLEDER ….. 0 – 149
OFFENTLIGE INSTITUTIONER ….. 150 – 199
SKØDER M.V. ….. 200 – 249
FORENINGER ….. 250 – 299
FORRETNINGER ….. 300 – 349
ENKELT PERSONER ….. 350 – 599
TIDSSKRIFTER ….. 600 – 649
BESKRIVELSER FRA EGNEN ….. 700 – 799
STØRRE EFFEKTER ….. 800 – 899
DIVERSE. BL.A. TING, SOM IKKE ER HJEMMEHØRENDE I HEE ….. 900 – 1000