Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Fredede Studefolde

Inde bag Ølstoftlejren ligger de gamle fredede studefolde. Man kommer dertil ved at gå fra Kirken østpå op gennem Hee by og til højre ad vejen Heebro. Lige inden åen ligger først Ølstoftlejren og dernæst Naturcentret. Her går man ind og nordpå langs hegnet bag Ølstoftlejren.
Her finder man 3 studefolde.

Det var her, studedriverne gjorde holdt efter en lang dags strabadser med at drive studeflokke på omkring 100 dyr. Så blev dyrene lukket ind i foldene, og de store drenge, som var med, passede, vandede og fordrede dem. Imedens indlogerede driverne sig på kroen, som lå på den modsatte side og ikke langt fra Hover Å.